Nếu tôi đã có sẵn tài khoản MT4. Làm sao để tôi tạo được 1 tài khoản MT5?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Hiện tại, MT5 còn đang trong quá trình chuẩn bị, và chúng tôi rất mong đợi sẽ phát hành sớm. Những, trong thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa chấp nhận khách hàng sử dụng MT5. Tuy nhiên, tài khoản MT4 có thể sử dụng hầu hết các tính năng của MT5.

Bài viết này có hữu ích không?

/