Làm cách nào để sử dụng Hệ thống sao chép giao dịch?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Bạn sẽ cần số MT4 và mật khẩu của mình để đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy nhà cung cấp tín hiệu và hiệu suất trước đó của họ trên trang quản trị. Từ đây, nhấp vào "Theo dõi" để thiết lập cách bạn muốn theo dõi nhà cung cấp tín hiệu. Nếu nhà cung cấp tín hiệu yêu cầu chia sẻ lợi nhuận, bạn sẽ thấy điều này trên cửa sổ thiết lập của bạn. Ngoài ra, bạn chỉ có thể theo dõi nhà cung cấp tín hiệu cùng hướng. Cuối cùng, một khoản tiền đặt cọc sẽ được trừ từ tài khoản MT4 của bạn để đảm bảo tính khả dụng của lợi nhuận sẽ được trả cho nhà cung cấp tín hiệu vào cuối tháng.

 

Dưới đây là một ví dụ về nhà cung cấp tín hiệu chia sẻ lợi nhuận: Lưu ý rằng sau khi bạn ngừng theo dõi tín hiệu, các giao dịch mở hiện tại của bạn vẫn sẽ đóng nếu nhà cung cấp tín hiệu đóng các giao dịch.

 

Bài viết này có hữu ích không?

/