Có thêm các loại chi phí nào được thêm vào khi sử dụng nền tảng sao chép giao dịch hay không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Không có thêm bất cứ loại phí nào được áp dụng khi sử dụng nền tảng sao chép giao dịch trên FXTRADING.com. Hầu hết các tín hiệu công khai được miễn phí. Tuy nhiên, một vài nhà cung cấp tín hiệu có thể sẽ tính phí hiệu suất nếu họ có biểu hiện tốt. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích các bạn kiểm tra kĩ càng các yêu cấu của các nhà cung cấp tín hiệu trước khi thực hiện lựa chọn.

Nhấn ở đây để ghé thăm Hệ thống sao chép giao dịch của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?

/