Số vốn thấp nhất để có thể tham gia Copy Trade là bao nhiêu?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Số vốn thấp nhất yêu cầu cho sao chép giao dịch là 500$. Tuy nhiên, các nhà cung cấp tín hiệu có thể bắt buộc số phí tối thiểu cao hơn để tham gia tùy theo chiến lược giao dịch của họ.

Xin hãy ghi nhớ rằng số lô tối thiểu trong thị trường forex là 0.01 lô, tuy nhiên điều này có thể thay đổi trong các công cụ. Rất quan trọng khi xem xét kĩ khối lượng của cắt lỗ, vì ngay cả những lệnh có lô tối thiểu, một giao dịch có thể sử dụng điểm dừng lỗ lớn hơn nghĩa là điều đó có thể cần nhiều vốn hơn trong tài khoản để hỗ trợ một khoản rút tiền tiềm năng. Việc duy trì tỷ lệ phần trăm quản lý rủi ro phù hợp có thể cần nhiều tiền hơn số dư tối thiểu theo quy định tùy thuộc vào chiến lược giao dịch được sao chép.

Bài viết này có hữu ích không?

/