Tôi có nên đăng ký tài khoản khác để sao chép giao dịch không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Không, điều này là không cần thiết. Bạn có thể sử dụng thông tin đăng nhập tài khoản MetaTrader của mình để đăng nhập vào nền tảng máy sao chép thương mại của chúng tôi. Nếu bạn lo lắng về yêu cầu ký quỹ khi cả giao dịch của riêng bạn và giao dịch sao chép đang chạy cùng một lúc, bạn có thể xem xét tăng số dư trên tài khoản chính của mình để có tất cả các giao dịch của bạn trong một tài khoản.

 

Mở một tài khoản thực ngay!

Bài viết này có hữu ích không?

/