Có vấn đề về độ trễ khi thực hiện khi sao chép giao dịch không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Chúng tôi thực hiện tốc độ giao dịch của FXTRADING.com gần như 100% là trong vòng miligiây. Trong khi đó, nền tảng copy giao dịch của chúng tôi cũng có thể thực hiện lệnh với tốc độ tương tự. Sự kết hợp của tốc độ thực hiện lệnh nhanh và phí giãn thấp làm FXTRADING.com trở thành lựa chọn hàng đầu cho copy trading và các nhà giao dịch.

Bài viết này có hữu ích không?

/