Làm sao để tôi có thể trở thành người cung cấp tín hiệu?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Vâng, những nhà giao dịch bằng tài khoản thực trên FXTRADING.com sẽ được lợi ích là trở thành nhà cung cấp tín hiệu. Tuy nhiên, tiêu chí lựa chọn ứng viên của chúng tôi đó là trước hết họ phải được duyệt để trở thành 1 nhà cung cấp tín hiệu công khai hoặc riêng tư.

Hãy liên lạc ngay với hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Bài viết này có hữu ích không?

/