Hoa hồng của bạn là bao nhiêu?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Trên toàn cầu, chúng tôi cung cấp các giao dịch hoa hồng thấp nhất. Ví dụ: với tài khoản Alpha chênh lệch giá thô của chúng tôi, chúng tôi chỉ tính phí 2 USD cho mỗi lô tiêu chuẩn mỗi bên (hoặc đơn vị tiền tệ tương đương). Đối với tài khoản Tiêu chuẩn, chúng tôi không tính phí hoa hồng cho mỗi giao dịch.
Mở một tài khoản Alpha
Mở tài khoản Chuẩn

Bài viết này có hữu ích không?

/