FXTRADING.COM (FXT) cung cấp những cặp tiền tệ nào?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Bạn có thể giao dịch hơn 70 cặp tiền tệ với FXTRADING.com. Do đó, bạn sẽ tận hưởng khả năng khớp lệnh nhanh như chớp từ các nhà cung cấp thanh khoản cấp 1.

Hãy bấm vào đây để biết thêm thông tin.
Mở một tài khoản thực để xem danh sách sản phẩm hoàn chỉnh của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?

/