Sự chênh lệch giá giữa các cặp tiền tệ chính là gì?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Chênh lệch của chúng tôi có thể thay đổi. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng mức chênh lệch giá thô cạnh tranh nhất trong ngành. Ví dụ: chênh lệch tỷ giá EUR/USD của cặp chính là từ 0,0 pip. Tuy nhiên, mức chênh lệch sẽ thay đổi tùy theo thời điểm thị trường biến động mạnh hoặc giao dịch nhẹ nhàng.
Biết thêm chi tiết tại đây

Bài viết này có hữu ích không?

/