Kích thước tối thiểu của một giao dịch là bao nhiêu?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Quy mô giao dịch tối thiểu sẽ phụ thuộc vào sản phẩm mà bạn đang giao dịch.
Đối với các cặp tiền tệ, kim loại và các hàng hóa khác, mức tối thiểu là 0,01 Lô
Đối với dầu thô, mức tối thiểu là 0,1 Lô
Đối với Chỉ số CFD, tối thiểu là 1 Lô
Đối với CFD tiền điện tử, kích thước tối thiểu cho các cặp BTC là 0,1 Lô, phần còn lại của CFD tiền điện tử là 1 Lô.

Hãy nhớ rằng: các sản phẩm khác nhau có giá trị danh nghĩa khác nhau. Trong trường hợp đầu tiên, chúng tôi khuyên bạn nên đặt giao dịch bằng tài khoản demo để làm quen với các quy mô giao dịch khác nhau này.

Mở tài khoản demo tại đây

Bài viết này có hữu ích không?

/