Khối lượng giao dịch tối đa của bạn trên mỗi giao dịch là bao nhiêu?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Bạn có thể giao dịch tối đa 250 lô mỗi giao dịch cho các chỉ số chứng khoán. Tương tự, khối lượng giao dịch tối đa trên mỗi lệnh là 100 lô đối với các loại tài sản khác. Nếu bạn là nhà giao dịch có khối lượng lớn hoặc là tổ chức, chúng tôi có thể cung cấp nguồn cấp dữ liệu thanh khoản tùy chỉnh, cho phép bạn giao dịch với quy mô và khối lượng lớn hơn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Bài viết này có hữu ích không?

/