Tôi có thể đặt đòn bẩy tối đa là bao nhiêu?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

FXTRADING.com mang đến cho khách hàng sự linh hoạt trong giao dịch với đòn bẩy lên tới 500:1.

VN-leverage-change.gif

Thông tin thêm có sẵn tại: <https://fxtrading.com/en/trading/conditions/margin-and-leverage/>

Bài viết này có hữu ích không?

/