Tại sao phí qua đêm được gấp ba vào Thứ Tư mỗi tuần?

  • Đã cập nhật

Nếu bạn giữ lệnh giao dịch qua đêm vào đêm thứ tư mỗi tuần, có thể bạn sẽ phải trả hoặc được nhận gấp 3 phí qua đêm. Để tuân theo những quy định của các ngân hàng quốc tế, các giao dịch ngoại hối được giải quyết hai ngày giao dịch sau đó. Do đó, phí qua đêm được tính theo ngày thanh toán. Do đó, 3 ngày gấp ba phí qua đêm được tính vào ngày thứ Tư mỗi ngày, để tính khi thị trường đóng cửa vào 2 ngày cuối tuần.

Bài viết này có hữu ích không?

/