Tôi có thể xem phí qua đêm ở đâu trên nền tảng MT4?

  • Đã cập nhật

Người dùng có thể xem phí qua đêm trực tiếp trên nền tảng MT4. Tất cả bạn cần làm là: Đăng nhập vào tài khoản MT4, nhấn chuột phải vào cặp giao dịch và chọn "Spicification". Tiếp theo, cửa sổ mô tả hợp đồng sẽ hiện lên. Từ đây, bạn có thể thấy phí qua đêm "Swap long" và "Swap short"

VN-swap.gif

Bài viết này có hữu ích không?

/