Liệu phí qua đêm (Swaps) có được tính khi tôi giữ lệnh giao dịch khi ngày mai thị trường đóng cửa hay không?

  • Đã cập nhật

Có, chúng tôi vẫn sẽ tính phí qua đêm dựa trên lịch phí qua đêm của chúng tôi. Các sản phẩm FX sẽ được gấp 3 vào tối thứ Tư mỗi tuần, và các sản phẩm khác sẽ được tính gấp 3 vào tối thứ Sáu.

Bài viết này có hữu ích không?

/