Liệu Hedging có được cho phép tại FXTRADING.COM (FXT)?

  • Đã cập nhật

Có, chúng tôi có cho phép việc Hedge lệnh trên nền tảng của chúng tôi. Hơn nữa, bạn sẽ không cần phải kí quỹ nếu đó là 1 lệnh hedge hoàn hảo.

VN-hedging.gif

Bài viết này có hữu ích không?

/