Tôi là Khách hàng "Bán lẻ" theo ASIC. Đòn bẩy tối đa mà tôi có thể nhận được là bao nhiêu?

  • Đã cập nhật

Nếu bạn là “Khách hàng Bán lẻ” của FXTRADING.com với ASIC, đòn bẩy tối đa khả dụng là:

Ngoại hối chính 1:30

Ngoại hối nhỏ 1:20

Các chỉ số chính 1:20

Vàng 1:20

Hàng hóa (không bao gồm Vàng) 1:10

Chia sẻ 1:5

CFD trên tiền điện tử 1:2

Vui lòng tìm hiểu thêm chi tiết tại đây

Bài viết này có hữu ích không?

/